RENAS | De 17. verdensmål med tilknytning til RENAS

Renas påvirker de fleste af verdensmålene igennem produktvalg og indsatser i virksomheden, men de verdensmål som betyder lidt ekstra for os er:

1. Afskaf fattigdom
Renas har et ønske om at hjælpe ude i verden. Derfor har vi økonomisk støttet et projekt gennem Rotary, som handler om at hjælpe en landsby i Gambia. Det endelig mål for projektet er hjælp til selvhjælp, så indbyggerne i landsbyen lærer tingene fra bunden, så indsatsen bliver en hjælp til selvhjælp. Blandt andet har projektet gennem Rotary hjulpet landsbyen med at få adgang til rent drikkevand, en ny skolebygning for de mindste børn i landsbyen, hjulpet med etablering af kvindehaver, hvor kvinderne i landsbyen får deres eget stykke jord til opdyrkning. Samt sidst men ikke mindst etablering af 340 brødfrugttræer (et enkelt træ kan brødføde en hel familie) og 500 stk. Papyatræer.

3. Sundhed og trivsel
CSR (Corporate Social Responsibility) er et ansvar som Renas tager seriøst. Som aspekt af CSR, var medarbejdernes sundhed essentielle, da der skulle træffes valg om rengøringsmidler. Renas er derfor de stolte brugere af TANA’s Green Care produkter, som er Cradle to Cradle ”Gold” certificeret. Det betyder, at Green Care produkterne ikke blot er bæredygtige, og effektive, men de er også særdeles milde og allergivenlige for medarbejderne at benytte.
– Læs blot en medarbejders historie om hendes allergi i forhold til de traditionelle rengøringsmidlers påvirkning og de nye Tana produkter.

8. Anstændigt job og økonomisk vækst
Et godt arbejdsmiljø er noget som Renas selv vægter højt. I vores daglige arbejde kommer til udtryk ved, at vi sikrer realistiske arbejdsrammer for medarbejderne, så de får den tid der skal til for at gøre ordentligt rent og løse de arbejdsopgaver som kunderne har bedt os om. Desuden vægter Renas et godt psykisk arbejdsmiljø meget højt, så vi har højt til loftet og arbejder hårdt for en god energi og højt humør samt en venskabelig medarbejderpolitik.
– Derudover er et godt arbejdsmiljø et krav, som Renas stiller til deres produktleverandører og underleverandører.

10. Mindre ulighed
Menneskers forskellighed er vores styrke i Renas.
Vores medarbejdere i Renas kommer fra mange forskellige steder i verden og med forskellige baggrunde og kompetencer i rygsækken. Vi lærer derfor af hinanden på kryds og tværs af medarbejdersammensætningen, og vi styrkes i fællesskab. Forskelligheden og mangfoldigheden blandt medarbejderne bidrager til en forsat udvikling hos Renas. Vi tror på, at det er vigtigt at være i kontinuerlig udvikling. Renas er ligeledes en del af Mangfoldighedschartret i Odense Kommune.

12. Ansvarlig forbrug og produktion
Renas har et stort ønske om at efterlade et helt neutralt klimaaftryk. Derfor er virksomheden præget af tanken om, hvordan vi bedst muligt udnytter de ting, som er til overs efter rengøringen og efter forbruget på kontoret mv. I Renas og hos mange af vore kunder sker dette gennem affaldssortering og ved brug af bæredygtige rengøringsmidler, som er certificeret med Cradle to Cradle ”Gold”.

13. Klimaindsats
At tænke bæredygtighed ind i alle vores beslutninger, er hos Renas ikke et valg, men selve Grundstenen i vores tankegang. Renas ønsker ikke at bidrage til et negative klimaaftryk, så derfor gør vi en stor indsats for at kunne efterlade en velfungerende planet til de fremtidige generationer. Hos Renas er vi stolte over at kunne bidrage med en bæredygtig Facility løsning til vores kunder.

Ring mig op
IMG 7365
Ring mig op
Ønsket opkaldstidspunkt