Ved akut vandskade:

Ring 70 23 93 93

Vi er klar 24 timer i døgnet.

Vandskade

Vand er livgivende, men det kan også skabe store problemer og skader. Er uheldet ude, er det altafgørende at være hurtigt på stedet, så skaden kan begrænses mest muligt. Vandet skal bortledes hurtigst muligt, så der ikke opstår fugtskader, som kan udvikle sig til skimmelsvamp. RENAS har mange års erfaring, så du kan være helt tryg.

Når vandet er væk, vurderes skadens omfang, og affugtning påbegyndes med det samme. Metoden til affugtning vælges blandt andet på baggrund af skadens omfang og bygningens konstruktion.

Herefter tager vi os af:

  • Følgeskader på forskellige materialer
  • Håndtering og opsætning af affugtere
  • Fugtmålinger og udarbejdelse af en komplet fugtrapport
  • Faresignaler for dannelse af skimmelsvamp
  • Skadelidtes situation, som vi har stor forståelse for
  • Hjælp til det forsikringsmæssige f.eks. billeder til dokumentation

 

Ring 70 23 93 93
Vi er klar 24 timer i døgnet

Ring mig op
IMG 7365
Ring mig op
Ønsket opkaldstidspunkt