Ved akut vandskade:

Ring 70 23 93 93

Vi er klar 24 timer i døgnet.

Vandskade

Vand er livgivende, men det kan også skabe store problemer og skader. Er uheldet ude, er det altafgørende at være hurtigt på stedet, så skaden kan begrænses mest muligt. Vandet skal bortledes hurtigst muligt, så der ikke opstår fugtskader, som kan udvikle sig til skimmelsvamp. RENAS har mange års erfaring, så du kan være helt tryg.

Når vandet er væk, vurderes skadens omfang, og affugtning påbegyndes med det samme. Metoden til affugtning vælges blandt andet på baggrund af skadens omfang og bygningens konstruktion.

Herefter tager vi os af:

  • Følgeskader på forskellige materialer
  • Håndtering og opsætning af affugtere
  • Fugtmålinger og udarbejdelse af en komplet fugtrapport
  • Faresignaler for dannelse af skimmelsvamp
  • Skadelidtes situation, som vi har stor forståelse for
  • Hjælp til det forsikringsmæssige f.eks. billeder til dokumentation

 

Ring 70 23 93 93
Vi er klar 24 timer i døgnet
Godt samarbejde gennem flere år
RENAS tilbyder fleksible løsninger med en bred vifte af facilities. Kontakten og nærheden til RENAS er fremragende. Løsningerne er ideelle til os.
Jens Hansen HR chef hos Alex Andersen Ølund A/S
RENAS får de varmeste anbefalinger
RENAS står for al rengøring på Hotel Odeon. Via god og tæt dialog med oldfruen sikres det høje niveau af rengøring, som vi ønsker.
Tinna Larsen Hotelchef hos Hotel Odeon
RENAS lytter til vores behov
Vi oplever stor fleksibilitet i samarbejdet om byggepladsservice samt rengøring af vores skurbyer. Renas får min klare anbefaling.
Jacob Nissen Søgaard Projektleder hos CASA