Miljøforhold

Det er ret svært at agere 100% miljørigtigt i vores branche – men man kan godt gøre sig umage.

Bæredygtighed

I RENAS gør vi os umage. Vi tænker miljøets bedste ind i alt, hvad vi foretager os – af hensyn til miljøet, men også af hensyn til vores kunder og vores personale. Alle vores microfiberklude, som vi dagligt bruger til aftørring, er oeko-tex® mærket og er naturligvis 100% plastik-fri. Vi arbejder, så vidt det er muligt, med svanemærkede rengøringsprodukter og har altid fokus på at bruge de rigtige mængder, så vi ikke bruger mere kemi end højst nødvendigt.

På kontoret gør vi os også umage

Så vidt det er muligt, bruger vi papir, der er produceret efter de højeste standarder for miljøvenlig produktion og ansvarligt skovbrug. Vores kundemapper er bæredygtigt fremstillet af genbrugsmaterialer, og selv de faneblade, vi benytter i mapperne, er fremstillet i genanvendeligt miljøvenligt PP-plastfolie.

I RENAS gør vi også et nummer ud af affaldssortering. På kontoret sørger vi for at sortere affaldet, så det, der kan genbruges, kommer de rigtige steder hen.
RENAS arbejder løbende med nye, konkrete initiativer, der sikrer, at vi belaster miljøet mindst muligt.

Det giver nemlig rigtig god mening, synes du ikke?

Arbejdsmiljø

I RENAS gør vi os også umage med at passe på vores medarbejdere, og overholde de vigtige regler i vores branche. For det har vi fået en grøn smiley fra Arbejdstilsynet. Den grønne smiley har vi fået, fordi vi lever op til arbejdsmiljøreglerne omkring håndtering af kemi, støj, tunge løft, psykisk arbejdsmiljø, ergonomi mm.
Det er en af grundene til, at vores medarbejdere bliver ved med at komme på arbejde hos os. Det er nemlig rigtig rart at blive passet godt på.

Vi passer godt på vores medarbejdere

For at passe særligt godt på vores medarbejdere, så de undgår sygdomme, arbejdsbetingede skader samt kroniske lidelser, har vi fokus på at bruge det helt rigtige udstyr. Hos nogle kunder er det bedste for medarbejderen at anvende specielle maskiner for at skåne helbredet. Der ud over bruger vi udelukkende ergonomisk rigtige rengøringsvogne, mopper mm.

For at bevare et godt og sundt indeklima hos vores kunder og for at skåne vores medarbejdere, er vores støvsugere med HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air). Et HEPA-filter fanger de fine støvpartikler, der kan give astma og allergisymptomer.
Vi oplever, at når vi passer ekstra godt på vores medarbejdere, nedbringer vi antallet af sygedage og fastholder vores ansatte i deres job. Det sikrer i sidste ende, at du som kunde får en mere stabil ydelse.

Ring mig op
Rena67 Byggeplads Renas Bil
Ring mig op
Ønsket opkaldstidspunkt