Building Management

Er der nogen, der passer godt på din bygning?

Er du klar til at optimere din bygnings drift?

RENAS og OBH-Gruppen er strategiske samarbejdspartnere på optimering af bygninger og
dokumentation. Visionen er, at vi tager os af det praktiske for dig, så du, som driftsherre, kan fokusere på din kerneforretning.
RENAS og OBH-Gruppen vil gerne være med til at øge fokus på bygningens performance og optimere brugeroplevelsen for både medarbejdere og gæster i bygningen. Her ser du et fornuftigt bud på
en plan:

BUILDING MANAGEMENT ÅRSAFTALE:
• 2 årlige besigtigelser af bygningen v/OBH bygningskonsulent
• Tjek af facader, døre, vinduer
• Tjek af tilgængelighed (flugtveje, teknik-rum)
• Tjek af tekniske installationer
• Tjek af opsætning på varme og ventilation ift. behov
• Faglig sparring med bygningskonsulenten

ER DER NOGEN, DER PASSER GODT PÅ DIN BYGNING?
Det betaler sig at være på forkant med optimering af ejendommen. Men de færreste har fokus på det i
hverdagen, så i stedet for planlagt vedligehold, bliver det ofte til ikke budgetterede reparationer i den dyrere
ende og en ikke optimal udnyttelse af varme, ventilation mm. Her hjælper RENAS dig gerne.

DOKUMENTATION – Opfølgningsskema efter hvert besøg og rapportering af:
• Status på tilstand
• Status på performance ift. benchmarking på lignende bygninger
• Udførte aktiviteter
• Opmærksomhedspunkter til handling

EVENTUELLE TILVALG:
• Monitorering og rapportering af indeklima
• Optimering af ventilationsanlæg
• Drift- og vedligeholdelsesplan med 10-årigt budget
• Energimærkning
• Bygherrerådgivning
• Ingeniør beregninger
• Projektering

Skal vi hjælpe dig til en nemmere og mere indbydende hverdag, med bedre overblik og mindre at holde styr på? Kontakt os for mere info.

Godt samarbejde gennem flere år
RENAS tilbyder fleksible løsninger med en bred vifte af facilities. Kontakten og nærheden til RENAS er fremragende. Løsningerne er ideelle til os.
Jens Hansen HR chef hos Alex Andersen Ølund A/S
RENAS får de varmeste anbefalinger
RENAS står for al rengøring på Hotel Odeon. Via god og tæt dialog med oldfruen sikres det høje niveau af rengøring, som vi ønsker.
Tinna Larsen Hotelchef hos Hotel Odeon
RENAS lytter til vores behov
Vi oplever stor fleksibilitet i samarbejdet om byggepladsservice samt rengøring af vores skurbyer. Renas får min klare anbefaling.
Jacob Nissen Søgaard Projektleder hos CASA