Ved brandskade:

Ring 70 23 93 93

Vi er klar 24 timer i døgnet.

Brand

Vi håber ikke, at der bliver brug for os. Men tilkaldes RENAS, så er vi klar og følger alle gældende retningslinjer på området. Vi agerer i samarbejde med politi og brandvæsen under hensyntagen til brandtekniske undersøgelser og frigivelse af skadestedet.

Vores vigtigste opgave er oftest at tage hånd om de skadelidte vedr. forsikringsforhold, genhusning mm. inden vi går i gang med den egentlige oprydning, rengøring, afdækning, affugtning og andre vigtige opgaver.

 

Ring 70 23 93 93
Vi er klar 24 timer i døgnet

Ring mig op
IMG 7365
Ring mig op
Ønsket opkaldstidspunkt