Når uheldet er ude, rykker RENAS skadeservice hurtigt ud for at begrænse/standse skaden.
Hvad enten det drejer sig om storm-, brand- eller vandskader, står vores beredskab klar 24 timer i døgnet til hurtig udrykning.

Ved akut skade ring straks på:

70 23 93 93

 

Vores professionelle personale er blandt andet uddannet til følgende:

– Håndtering af følgeskader på forskellige materialer
– Tolkning af resultater af målinger til belysning af korrosionsfare
– Kendskab til faresignaler for dannelse af skimmelsvamp
– Stor forståelse for skadelidtes situation

Ring mig op
IMG 7365
Ring mig op
Ønsket opkaldstidspunkt